Hótel Rauðaskriða

  • skuldbindur sig til að tryggja heilsu og öryggi allra viðeigandi svo sem starfsfólks, verktaka og gesti eftir fremsta megni.  
  • uppfyllir öll lög og reglugerðir er snúa að heilsu og öryggi.
  • starfar samkvæmt stöðlum, reglum og öðru sem gefið er út af Vinnueftirlitinu.  
  • framkvæmir áhættugreiningar þar sem það á við um starfsemina. 
  • er með virkt ferli þar sem farið er yfir allan öryggisbúnað með reglulegu millibili.  
  • er með virka neyðaráætlun. 
  • er með eftirfylgni verkferla þar sem tekið er á atvikum, „næstum því slysum“ og slysum.  Með þessum hætti er farið yfir þessi atriði reglulega og viðeigandi ráðstafanir gerðar ef þörf er á til að minnka/eyða áhættu.  
  • þjálfar allt viðeigandi starfsfólk í þeim öryggisbúnaði og öryggisatriðum sem við á. 

Starfsfólk okkar, verktakar og gestir bera einnig ábyrgð á tillitsemi og varfærni t.d. er varðar vinnu, eigin heilsu og að taka tillit til heilsu og öryggis annars fólks sem getur orðið fyrir áhrifum af gjörðum þeirra.