Hótel Rauðaskriða

  • leggur áherslu á fyrsta flokks gæði hvað varðar vinnu með mat (hráefni, búnaður, þjálfun) og þjónustu við gesti (húsnæði, upplifun) og aðra viðskipavini (ferðaskrifstofur, birgja o.s.frv.)
  • uppfyllir allar kröfur samkvæmt lögum til að ná gæðamarkmiðum sínum og er í virkum samskiptum við birgja til að ná markmiðunum. 
  • innleiðir gæðastefnu með gæðahandbók og útgáfu skriflegra leiðbeininga (SOP) og staðfestingarskjala fyrir mikilvæga verkferla og búnað sem snúa að starfseminni.
  • tekur tillit til allra athugasemda, kannana og kvartana til að bæta gæðin. 
  • leitast við að vera upplýst um allar nýjustu upplýsingar og þróun sem snúa að gæðum í starfseminni. 
  • leggur áherslu á gott orðspor og viðhorf í sínum rekstri bæði gagnvart nærumhverfi og fjærumhverfi. 

Þessi gæðastefna er studd af þjónustustefnu og starfsmannastefnu.