Hótel Rauðaskriða

  • uppfyllir öll skilyrði varðandi lög og reglugerðir sem eiga við starfsemina og hefur öll leyfi sem krafist er á hverjum tíma til að stunda þá starfsemi. 
  • er ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á gistingu, veitingar og afþreyingu fyrir ferðamenn á Norðausturlandi.
  • hefur mikinn metnað fyrir gæðum og veitir fyrsta flokks þjónustu til viðskiptavina sinna og stuðlar að bestu mögulegu upplifun þeirra. 
  • leitast við að nota einungis hágæða hráefni úr nærumhverfi eins og mögulegt er.
  • er fjölskyldurekið og vetir persónulega þjónustu. 
  • tekur þátt í náttúru- og umhverfisvernd. 
  • stefnir á að vera ætíð umhverfisvottað af viðurkenndum aðila.  
  • leitast við að vera samkeppnishæft á sínu sviði.  
  • leitast við að auka herbergjanýtingu og lengja ferðamannatímabil á sínu svæði. 

Á Hótel Rauðuskriðu er unnið samkvæmt siðgæðisreglum Vakans. 
Aðrar stefnur Hótel Rauðuskriðu lúta að gæðum, umhverfi, þjónustu, starfsfólki og öryggi.